You are here

Wat zijn de kosten voor een onderhoudsbeurt?

Deze prijzen variëren per type fiets.
Wij hanteren geen vaste prijzen voor onderhoudsbeurten, wel het normale uurtarief waar je betaalt voor de werkelijk gepresteerde tijd dat we aan uw fiets hebben gewerkt.
Het spreekt vanzelf dat een slecht onderhouden fiets meer tijd zal vergen dan een goed onderhouden fiets.
Voorkomen is beter dan genezen... en vooral goedkoper!
Ook het type fiets zal een grote rol spelen, hoeveel versnellingen, naaf of derrailleur, geveerd of starre vork ...
Wij hanteren daarom de werkelijke gewerkte tijd en gaan niet uit van een standaard tabel.